Cyflwyniad

Croeso i’r hyb dysgu

Rydyn ni wedi cychwyn rhaglen addysg a gwaith maes gyda mwy na 30 o ysgolion yn siroedd Gwynedd ac Ynys Môn gan gyrraedd trawstoriad o blant ysgol gyda themâu amgylcheddol allweddol rhyngweithiol a thasgau ymarferol megis adeiladu blychau adar a gweithio gyda’n partneriaid i ehangu gwybodaeth, addysg ac ymwybyddiaeth amgylcheddol.

Isod, ceir adnoddau addysg amgylcheddol ar gyfer cyfnodau allweddol 2, 3 a 4. Mae’r rhain yn adnoddau am ddim a ddarperir i athrawon, addysgwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw adnoddau ychwanegol y gallwn eu defnyddio at y diben hwn.

Mae 5 pennawd amgylcheddol allweddol arall y byddwn yn eu datblygu wrth i’r safle hwn a’n safleoedd ni dyfu.

Adnoddau i Athrawon

Os ydych chi’n athro neu’n addysgwr, cymerwch olwg ar ein hadnoddau addysgu sy’n cynnwys cyfnodau allweddol 2, 3 a 4.

Rhagor
Argyfwng yr Hinsawdd

Yma’n fuan

Parth y Plant

Yma’n fuan

Cynaliadwyedd

Yma’n fuan

Argyfwng Natur

Yma’n fuan

Cynefinoedd a Rhywogaethau

Yma’n fuan

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr i gael derbyn y newyddion diweddaraf yn gyson.